Belg legt maandelijks 148 euro opzij voor pensioen

Gepost op 13 juni 2013 in categorie(ën) pensioen
Belg legt maandelijks 148 euro opzij voor pensioen

De Belg begint steeds vroeger met pensioensparen en legt maandelijks gemiddeld 148 euro opzij. Zo blijkt uit een enquête die werd uitgevoerd door het adviesbureau Gfk in opdracht van Fintro en de weekbladen Humo en Moustique bij 2050 Belgen.

De meerderheid van de respondenten is er zich van bewust dat het wettelijk pensioen niet zal volstaan. Studies tonen dan ook aan dat vanaf 2030 minder dan één op twee Belgen actief zal zijn op de arbeidsmarkt, terwijl het aantal gepensioneerden verder blijft stijgen.

De gemiddelde Belg start op zijn 29ste met pensioensparen en stort maandelijks 8,3% van zijn netto-inkomen of 148 euro per maand in een bancair pensioenfonds of een pensioenverzekering. Hoe dichter het pensioen nadert, hoe meer er gespaard wordt.

59 procent van de ondervraagden weet echter niet hoeveel zijn pensioen zal bedragen of hoeveel hij dient te sparen om dezelfde levensstandaard op het einde van de actieve loopbaan te kunnen behouden. Bij de 55-60-jarigen liet één op twee zijn pensioen al berekenen.

Slechts 29% van de respondenten vindt 65% of hoger een geschikte pensioenleeftijd. Vandaag werkt slechts één Belg op twee effectief tot zijn 65ste en de gemiddelde loopbaan van de Belg duurt 32,5 jaar.

Tot slot is 70% ervan overtuigd dat de overheid niet klaar is om de vergrijzingsgolf op te vangen.  51% is voorstander voor het behoud van het brugpensioen.

Voor meer informatie kan je steeds terecht op mypension.be van de rijksdienst voor pensioenen.